Konvansiyonel Görüntü İşleme Sistemleri

Konvasiyonel Tabanlı Gömülü ve PC Vision Sistemleri

Konvansiyonel görüntü işleme sistemlerinde, görüntüden analiz edilen sonucun istenilen ihtiyaç doğrultusunda “Doğru” ya da “Yanlış” olacak şekilde matematiksel olarak programlanır. Elde edilen sonuç karar destek sistemine aktarıldıktan sonra sonucun doğru ya da yanlış olmasına göre belirlenen işlemler robotlar yardımı ile gerçekleştirilir. Konvansiyonel görüntü işleme sistemleri; genellikle nesne tanıma, ölçüm işlemleri, sıvı seviyesi kontrol gibi uygulamalarda kullanılır. Konvansiyonel görüntü işleme sistemleri yapay zeka tabanlı görüntü işleme sistemlere göre daha hızlı çalışır ve entegrasyon süresi daha kısa ve maliyet olarak daha uygundur. Ancak hasar tespiti gibi matematiksel olarak programlanamayan kompleks problemlerde ve analizlerde yetersiz kalmaktadır. Bu problemlerin çözümü yapay zeka(derin öğrenme) tabanlı görüntü işleme sistemleri ile gerçekleştirilir.

Örnek olarak yukarıda görüldüğü üzere, gıda endüstrisinde hacim ölçümü yapılabilir. Konveyör hatta gelen ürünler tespit edildikten sonra hacim ölçümü yapılmaktadır. Sisteme öğretilen ürünler örüntü işleme (pattern matching) ile tespit edilir ve ardından boyut ölçümü yapılarak hacmi hesaplanır. Eğer hacim istenilen aralıkta ya da değerde ise 'Doğru(1)' sonucu döndürür. Hacmin istenilen aralık ya da değerde olmadığı durumda ise 'Yanlış(0)' sonucu döndürülür.

 

Konvansiyonel görüntü işleme sistemlerine bir başka örnek olarak ise havalimanlarındaki bagajların doğru terminale yönlendirilmesi gösterilebilir. Yukarda görüldüğü üzere, uçaklardan gelen valizler konveyör bant üzerinde ilk olarak yapay görme sistemine iletilir. Burada valizleirin üzerindeki barkod okunarak valizin doğru terminale gitmesi sağlanır.