Veri Toplama (DAQ) ve Sinyal İşleme Sistemleri

Endüstri 4.0 Tabanlı İleri Otomasyon Sistemleri

Endüstriyel üretim alanlarında, üretim hızının ve kalitesinin arttırılması, maliyetin düşürülmesi için ortamdaki sıcaklık, hız, zaman, devir gibi verileri toplamak, kayıt etmek, saklamak ve değerlendirmek için kullanılan sistemlerdir.  Gelişen teknoloji ile beraber daha önceleri analog olarak toplanan ve girişi yapılan veriler artık otomatik olarak ve daha az hata ile kayıt edilmektedir. Veri toplama ile sürekli olarak veri toplanması ve kaydedilmesi, karar destek sistemlerinin üretimde oluşabilecek hataları minimize etmesinde kilit rol oynamaktadır.